Rasspecifik avelsstrategi (RAS)

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är handlingsplan för avel inom varje specifik ras under kennelorganisationerna i Sverige, Norge och Finland. Strategin beskriver de bra egenskaper som skall bevaras och de problem som kan finnas inom rasen. RAS rymmer avelsrekommendationer som respektive rasklubbs medlemmar har kommit överens om.

RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Australian kelpie:

Working kelpie: