Utmärkelse

Kelpiegallery är ett fritidsintresse med stor passion bakom som jag har ägnat mig åt sedan 2005. Det är många människor runt om i världen som har stor glädje av mitt arbete och visar sin uppskattning på många olika sätt. Den finaste uppskattning jag hitintills har fått är från Svenska Kelpieklubben. De gav mig med ett stipendium under deras årsmöte 2013 med följande motivering:

För gediget arbete med att synliggöra, öka förståelsen samt sprida kunskapen om rasen Australian Kelpie.

- Svenska Kelpieklubben, 2013