Statistik

Kelpiegallery har funnits sedan 2005 och många, många Australian kelpies har fotograferats. Alla hundar finns, förutom på bild, även i ett Exceldokument med all nödvändig information som presenteras på hemsidan. Från den informationen kan man dra statistik från. Här presenteras antalet fotograferade hundar utifrån kön, färg och andra metadata.