Foto: Åsa Lindholm, 2013
Tan-tecken
Tan-tecken hos kelpie kallas även för "traditionell tan" och tillhör en av fyra olika typer av alleler från A-serien, augoti. Tan-tecken visar sig på mycket begränsade delar av hundens kropp. De syns ofta som mindre fläckar ovanför ögonen, på sidorna av nospartiet som kan sträcka sig till kinderna, på framsidan av hals strax under huvudet, som två triangulära fläckar på framsidan av bröstkorgen, på ben och tassar samt en del av svansen.

Själva tan-teckningen är ljusare än resten av pälsen och kan vara allt från blekt créme till gyllene koppar i färgen. Ibland finns det svarta märken på tår eller tassar i tan-teckningen, det kallas för "pencilling". Det händer även att det saknas tan-tecken på vissa delar av kroppen på en tanfärgad hund, speciellt i ansiktet. Dessa individer har sannolikt melanistisk mask (Em). Genen maskerar bort de specifika fläckarna.

A-seriens alleler som hitintills är kända hos kelpie:
at/at = traditionell tan

För att en kelpie ska bli tan-tecknad behöver båda föräldrarna bära på minst en tan-gen för att tan-tecken ska komma till uttryck hos avkommorna. Två kelpies med tan-tecken kan enbart lämna valpar med tan-tecken. Tan-tecken kan förekomma hos kelpies som är svarta, bruna, fawn eller rökblå.
K-locus påverkar

Det finns även en annan gen som påverkar att tan-tecken ska komma till uttryck, och det är K-genen, den dominant svarta genen. Det är genen som avgör om hunden kommer att bli helfärgad eller blir någon av de färgvarianter som tillhör A-locus.
KB är dominant över kelpiens at/at och därför räcker det att avkomman får KB från en av föräldrarna för att tan-tecken (at/atinte ska synas.

Färgresultat från ett DNA-test på en australian kelpie:
Bilden ovan visar resultatet på ett DNA-test på en Australian kelpies genotyp. Hundens fenotyp är brun, medan genotypen enligt testet visar att hunden är red and tan då den har at/at. Men testet visar även att hunden har n/KB, vilket gör att tan-tecken inte syns.
Ghost tan
Det förekommer kelpies med en svag antydan till tan-tecken. Dessa kallas för shaded eller shadow inom hundrasen. Hos andra hundraser benämns färgvarianten som ghost tan. Hur en kelpie får ghost tan är i dagsläget oklart. Det man vet är att en annan gen, troligen från K-serien, påverkar at-genen att komma till uttryck.

Det finns även de kelpies som ser ut att ha ghost tan, särskilt de bruna som har färgskiftningar i pälsen på ungefär samma platser som tan-tecken vanligen sitter. Men det kan vara precis som det ser ut och inget mer - färgskiftningar i pälsen. För att ta reda på om en hund har ghost tan eller inte, kan man göra gentest för vilka färger hunden bär genetiskt.

Generellt är ghost tan inte önskvärt hos australian kelpie. Det står dock inget om det i rasstandarden.
Dilution med tan-tecken
Fawn och rökblå är två recessiva färger till svart och brunt vilket även tan-tecken är. Dock ligger tan-tecken längst ner i hierarkin bland färganlagen. Det möjliggör att även kelpies som är fawn eller rökblå kan vara anlagsbärare till tantecken. De kan lämna valpar som är blue and tan eller fawn and tan. Dessa två färgvarianter är inte godkända hos australian kelpie, men förekommer.
Se fler australian kelpies av färgerna:
Sidan senast uppdaterad: 2019-09-15
Kelpiegallery online since 2008.