Foto: Åsa Lindholm, 2013
Fawn och rökblå
Det dyker upp ibland kelpies som har en pälsfärg av en mer blek karaktär. De kan vara grå som stiftet på en blyertspenna eller vara en mer vetefärgade nyans av pälsfärg. Dessa hundar är vad som heter rökblå och fawn. De har en utspädd version av färgerna svart och brun. Dilute betyder utspädd på engelska. Genen påverkar intensiteten av eumelanin i päls, nos och ögon som späder ut det svarta till mörkare grå och det bruna till nyanser av grå och beige.

Dilution är en recessiv gen, vilket betyder båda föräldrarna måste bära på genen för att avkomman ska bli rökblå eller fawn. Två bruna föräldrar med anlaget dilution kan enbart lämna avkommor som är bruna eller blekt bruna (fawn). Två svarta föräldrar som bär på både det bruna anlaget och anlaget för dilution kan lämna avkommor som blir utspädd svart (rökblå) och utspädd brun (fawn), och såklart grundfärgerna svart och brun.

Precis som med de bruna hundarna kan olika nyanser förekomma hos rökblå och fawn. Det händer därför att dessa två färger förväxlas med varandra. Ett sätt att avgöra vilken färg en kelpie har, är att titta på nosen. En stålgrå nos är rökblå och en nos som tenderar mer mot det brun eller lila hållet är fawn.

Genotypen för anlaget i dominant form är D/D eller D/d. Kelpien blir svart eller choklad/röd. Den recessiva formen för genen är d/d. Kelpien blir rökblå eller fawn.

D-seriens alleler som hitintills är kända hos kelpie:
D = normal pigment
d = utspätt pigment
Dilution och hälsa
Det finns en vanlig uppfattning att anlaget dilution på något sätt är naturligt sjuklig men så är det inte. Som med de flesta recessiva gener, är dilution-genen "fel" på ett sätt, men den är bara fel i sin förmåga att fördela eumelanin/melanin jämnt längs hårstrået. Den ojämna fördelningen orsakar det blekare utseendet. Detta påverkar inte hälsan hos hunden, bara dess färg.

Uppfattningen grundar sig sannolikti Colour Dilution Alopecia (CDA), en genetisk sjukdom som orsakar håravfall och hudproblem. Vanligast förekommer det hos blå hundar, speciellt hos hundrasen doberman. Men alla färger kan bära CDA eller vara homozygot ändå, men bara hundar som är utspädd svart eller utspädd brun får symptom.

Genetiska sjukdomen finns inte hos alla raser, men förekommer bland annat hos kelpie. Det finns en teori att CDA orsakas av en specifik dilution-gen, märkt som dl-gen. Genen är recessiv men är troligen dominant över standard d-genen.

För att undvika att föra dl-genen vidare går det att genetiskt testa en hund för att se om den bär på anlag för CDA och på så sätt eliminera dl till förmån för en sund d-allel.
Se fler kelpies av färgerna:
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-05
Kelpiegallery online since 2008.